Leverans runt om i Europa Rådgivning och kundservice - Tlf: + 45 76327779

Superspan-gallerdurk

Superspan-gallerdurken har ett enastående styrke-/viktförhållande. Det gör dem lämpliga där behov med höga belastningskrav finns. Den låga vikten gör hanteringen enkelt – och så kan gallren enkelt bearbetas på installationsplatsen, t.ex. i förhållande till befintliga rörledningar.

Lång livslängd och minimalt underhåll

Fiberlines superspan-gallerdurkar i glasfiber är korrosionsfria och har en lång livslängd med minimalt underhåll även under krävande förhållanden såsom reningsverk, offshore och simhallar.